Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Hvordan fungerer Den Europæiske Union? : en grundbog om EU efter Finanspagten


Beskrivelse


EU er under stadig forvandling. Udvidelser – Ny traktat. Professor Peter Nedergaard behandler i denne bog især beslutningsprocessen i EU. Ikke alene en gennemgang af de formelle institutioner, men også selve beslutningsprocessen som illustreres med cases (REACH, Servicedirektiv, Importkvoter mod kinesiske tekstiler), således denne indviklede affære får kød og blod. Måske får man lyst til at dykke endnu mere ned i disse sager – enten i større opgaver eller i projekter. Den institutionelle gennemgang af arbejdsgangene i både Bruxelles og København får desuden et teoretisk løft. De klassiske integrationsteorier gennemgås sammen med nyere teori og kobles til den politiske praksis. Teorien kommer dermed i anvendelse. Endelig er der også en gennemgang af juraen bag EU.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juni 2010

af

af

Kent Skov

d. 18. juni 2010

Den overskuelige, men faktamættede bog er målrettet de forskellige gymnasieuddannelser. Men den er også nyttig for lærer- og journaliststuderende og andre relevante grupper.

Ny informationstæt og velredigeret grundbog om EU, der søger at give et samlet billede af EU. Bogen kommer rundt om EU's etablering, institutioner, funktion og udvikling op til i dag efter tiltrædelsen af Lissabon-traktaten sidste år. Bogen er som den tidligere udgave struktureret i en række hovedkapitler. Indledningsvis indkredses EU's særlige rolle og status som en mellemting mellem en statslig konstruktion og en international organisation og teorierne om de forskellige føderale former og forholdet til de nationale stater. Derefter følger kapitler om historien og juraen bag EU og EUs institutioner, beslutningsproces og Danmarks EU-beslutningsproces. Der er et appendiks om forskellen på det første kasserede udkast til forfatningstraktat og Lissabon-traktaten. De enkelte kapitler er forsynet med faktabokse og forklarende figurer, og sidst er der afsnit der forklarer forkortelser og begreber samt henvisninger til litteratur, internetadresser samt et stikordsregister.

Bogen er en gennemredigeret udgave af PN's tidligere Hvordan fungerer EU fra 2005 og er primært ajourført i forhold til Lissabon-traktatens ikrafttrædelse 1. december 2009. Til undervisningsbrug findes også til de lidt yngre klassetrin: Det nye EU.

Velstruktureret ajourført godt dækkende bog om EU til undervisningsbrug i gymnasiet.


Historie & samfundsfag

Årg. 50, nr. 3 (2010)

af

af

Thomas Binderup

Årg. 50, nr. 3 (2010)