Bøger / faglitteratur / øvelser

Hvordan taler man nemt om det svære? : læringskonsulenternes vejledning i demokrati & medborgerskab. Redskaber til dialog på erhvervsuddannelserne


Beskrivelse


Øvelser, der skal give undervisere og pædagoger inden for folkeskolen, gymnasiet, daginstitutioner og erhvervsuddannelser inspiration og kompetencer til at takle forskellige udfordringer i det daglige samspil med børnene og eleverne i forbindelse med undervisning i demokrati og medborgerskab.