Bøger / faglitteratur

Hvorfor er vi så enestående?


Beskrivelse


Med rod i reformationens og eksistentialismens tanker diskuteres deres indflydelse på det moderne individ og dets selvforståelse.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. mar. 2016

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 16. mar. 2016

Essay om forestillinger om mennesket som individ siden renæssancen. For filosofisk interesserede.

Bogen forsøger med udgangspunkt i to nutidige eksempler på individuelle valg at uddrage essensen af forskellige tænkeres opfattelser af individet fra renæssancens Pico de la Mirandola og Erasmus, over Luther, Rousseau og Kant til Kierkegaard. Formålet er at undersøge reformationens rolle og hvordan den præger eller ikke præger nutidssamfundets opfattelser af fx fri vilje, at være tro mod sig selv og træffe selvstændige valg i tilværelsen. Forfatteren er ph.d-studerende ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

Bogen er en let forståelig introduktion, dels til renæssancetænkeres "opdagelse" af individet, dels til ældre filosoffers tanker om dette tema. Bogen lægger op til at læseren selv skal indtænke de forskellige opfattelser i nutidens måde at anskue individet på. Den efterlader dog et spring på over 150 år fra Kierkegaard til nutiden.

Såvel Baumans Fagre flydende verdenFrihedens fallit, 2015, som Frihedens fallit, 2012, er nutidige bud på hvad der ligger bag individet og en mulig individualisme i moderne tid. Begge dog mere af sociologisk artSåvel Baumans Fagre flydende verden, 2015, som , 2012, er nutidige bud på hvad der ligger bag individet og en mulig individualisme i moderne tid. Begge dog mere af sociologisk art.


Kristeligt dagblad

d. 19. mar. 2016

af

af

Kristian Østergaard

d. 19. mar. 2016


Weekendavisen

d. 15. apr. 2016

af

af

Asker Hedegaard Boye

d. 15. apr. 2016


Kristeligt dagblad

d. 11. juni 2016

af

af

Kristian Østergaard

d. 11. juni 2016


Religion

2016, nr. 3

af

af

Ole Bjørn

2016, nr. 3


Præsteforeningens blad

Årg. 106, nr. 17 (2016)

af

af

Carsten Mulnæs

Årg. 106, nr. 17 (2016)