Bøger / faglitteratur

Hwa wa de for no'en? : Dronninglund Missionshus og sogn gennem 100 år


Beskrivelse


Indhold:Korte træk af Indre Missions historie.Indre Mission i Vendsyssel.Ydre Missions kredse.Søndagsskolen.Ungdomsarbejdet.Nyt Liv og Dronninglund Friskole.Mødeaktivitet.Missionærerne.Sange ved festlige lejligheder.Vedtægter for missionshuse.Indsamlingslister og priser.Og så de missionsfolk.Uddrag af protokollen for Dronninglund missionhus.