Bøger / faglitteratur

I lys og skygge : dansk mission i Kina


Beskrivelse


Beskrivelse af Det danske Missionsselskabs kinamissionærer og den protestantiske kinamission (1807-1950) samt de politiske begivenheder, som den på godt og ondt var tæt forbundet med. Desuden omtale af Kinas kirke og samfund fra 1949 til i dag.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. juli 2005

af

af

Hans Michelsen

d. 11. juli 2005

Mission i Kina har til alle tider været underlagt store vanskeligheder og begrænsninger. Alligevel besluttede Det Danske Missionsselskab i 1881 at udsende missionærer til landet, hvor udenlandske missionærer allerede i flere år havde været i gang. Denne historie berettes velskrevet og godt tilrettelagt i nærværende bog, hvor forf. trækker de begivenheder frem, der har haft betydning for og indflydelse på kristen mission i Kina. Man var oppe mod kineserens anderledes religiøse opfattelse, idet han søgte hjælp både i konfucianisme, taoisme og buddhisme, og han beskæftigede sig mere med mennesket som socialt væsen end med dets sjæl. Missionærerne spillede også en direkte rolle i Kina historie, idet de ofte benyttedes som tolke ved forhandlinger og ved de kontrakter, der blev indgået efter de forskellige kolonialiseringskrige i 1800-tallet. Under Maos kulturrevolution var der ringe kår for kristen mission, men med Kinas forfatning af 1978 sikredes borgerne retten til at tro eller ikke tro på en religion. Forf. giver læseren et godt indblik i de (vanskelige) vilkår hvorunder missionærerne arbejdede og på baggrund af deres indberetninger har hun skrevet en spændende bog. Af den vedføjede liste over missionærer ses også at disse ofte (mere end 25) var i Kina i mange år ad gangen og deres beretninger til hjemmet er uvurderlige kilder til beskrivelsen af denne side af Kina historie.


Danmark Kina

Nr. 74 (2005)

af

af

Jørgen Skov Sørensen

Nr. 74 (2005)