Bøger / faglitteratur / eksamensopgaver under disputatsniveau

I tryghedens navn : politiets rolle i det senmoderne samfund


Beskrivelse


Forfatteren analyserer og diskuterer politiets til tider paradoksale rolle i det senmoderne samfund, med udgangspunkt begrebet tryghed som omdrejningspunkt for retspolitikken.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. mar. 2009

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 5. mar. 2009

Politikere, samfundsforskere, debattører og folk med interesse i politiets funktionsmåde i det moderne samfund er primær målgruppe.

Cand.mag. Mette Volquartzens speciale om politiets rolle fra 1990 til i dag er omarbejdet til denne bog. Politiet er på en gang statens og borgernes beskyttere, og det er forfatterens synspunkt at dets rolle i mange år har været omgærdet af tabu. Politireformen har ikke været radikal nok, og både politikeres og borgeres holdning har været præget af fejlagtige synsvinkler på politiets arbejde, og pressen har ofte været for ukritiske i behandlingen af politiet. Forfatterens ambition er at kvalificere debatten om politiets mange roller i det moderne samfund, og bogen leverer en kvalificeret videnskabelig analyse af politiet hvor ikke mindst begrebet tryghed fylder meget, og den diskuterer emner som politiets historie, rockerkriminalitet, politiets rolle i socialt perspektiv og fremtidsperspektiver.

Der er ikke forsket meget i politiets rolle i det moderne samfund, og bogen sætter derfor fokus på et vigtigt samfundsmæssigt anliggende.

Med en videnskabelig tilgang lægger bogen op til debat og analyse af politiets rolle i det moderne samfund.


Jyllands-posten

d. 30. apr. 2009

af

af

Henrik Gade Jensen

d. 30. apr. 2009


Politiken

d. 4. apr. 2009

af

af

Poul Aarøe Pedersen

d. 4. apr. 2009


Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

Årg. 96, nr. 2 (2009)

af

af

Paul Larsson

Årg. 96, nr. 2 (2009)