Bøger / faglitteratur

ICDP i dagplejen : refleksioner og øvelse i praksis


Beskrivelse


Indføring i ICDP særligt rettet mod dagplejen. De enkelte elementer i ICDP bliver konkretiseret med eksempler fra praksis i dagplejen, og endvidere er der værktøjer, som dagplejerne kan bruge i deres hverdag med børnene, og som dagplejepædagogerne kan anvende i deres vejledning af dagplejerne.