Bøger / faglitteratur

ICF - international klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand