Bøger / faglitteratur / øvelser

Improvisation i ledelse og arbejdsliv : udvikling og læring i spændingsfeltet mellem det planlagte og det uforudsete


Beskrivelse


Introduktion til improvisation som metode med fokus på, hvordan man kan åbne sine sanser, reflektere og tænke fremad i stedet for at gøre mere af det samme. Med øvelser.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. jan. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 26. jan. 2011

Ledere og andre, der beskæftiger sig med organisationsudvikling.

Planlagt organisatorisk udvikling slår ofte fejl i en verden, hvor fremtiden er ukendt og komplekse forhold i stadig højere grad spiller ind. Derfor må ledere improvisere og være åbne, tage hurtige beslutninger og ændre kurs. Ved improvisation forstår forfatterne det at kunne reagere på andres udsagn og ytringer, at være opmærksom og kunne lytte i nuet. At kunne samarbejde i nuet er essentielt, og her henter forfatterne deres inspiration og teoretiske fundament fra teatrets verden. Bogen introducerer tankegodset og metoder fra forskellige former for improvisationsteater. Lederens opgaver er at sætte rammen, at være spilleder, og bogen indeholder konkrete improvisationsøvelser, der fremmer tillid og det at lytte til andre og reagere på det med det formål at nå et fælles mål. At kunne anvende bogen i en organisatorisk sammenhæng vil for mig at se kræve et meget forandret mindset i virksomheden, så det er ikke noget, man uden videre indfører på næstkommende personaleseminar, men vil fordre en længere personaleudviklingsproces. Men det er tankevækkende at sætte kunstens virkemidler ind i en ledelsesmæssig kontekst.

Det er ikke et emne, der tidligere har været behandlet i bogform. Krydsfeltet mellem kunst og ledelse er tidligere blevet beskrevet af forfattere som Ole Fogh Kirkeby og Ole Thyssen.

En bog om, hvordan improvisationsteknikker fra teatrets verden kan anvendes i organisationers udviklingsprocesser.


Børsen

d. 18. feb. 2011

af

af

Torben Riise

d. 18. feb. 2011