Bøger / faglitteratur

Indføring i filosofien


Beskrivelse


Filosofien er menneskets bestræbelse på at afdække de nødvendige træk ved enhver mulig verden og ved vor situation som personer. Den forsøger at fastlægge det, som under ingen omstændigheder kunne være anderledes. Denne bestræbelse har en historie, som starter i det antikke Grækenland, og som via renæssancen føres videre i den moderne vestlige kultur. Det er på baggrund af denne historie, at ?vi moderne vesterlændinge selv må gøre vort forsøg på at løse den filosofiske opgave. Således som Spinoza gjorde sit forsøg – og som Kant gjorde sit. Bogen præsenterer filosofiens historie som baggrund for et personligt, universelt forpligtende forsøg på at besvare filosofiens opgave. Den fremlægger således sit eget forslag til, hvad der må være det i princippet endegyldige svar. Det er så op til læseren at tænke videre derfra.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. jan. 2017

af

af

Grethe Lorentzen

d. 23. jan. 2017

En filosofs bud på hvad filosofiens fundamentale, universelle opgave er, og hvor denne opgave fører hen. Til trænede filosofi-læsere og opgaveskrivning fra godt gymnasialt niveau.

Filosofiens opgave er "menneskets bestræbelse på at afdække de nødvendige træk ved enhver mulig verden og ved vor situation som personer", mener Kai Sørlander. Han præsenterer filosofihistorien, dens centrale personer og positioner, og påpeger påvirkningerne fra kristendommen og videnskab. Herefter giver han sit eget personlige bud på filosofiens universelle opgave: "Den fundamentale begrebsknude, der knytter sandhedens mulighed sammen med modsigelsesprincippet". Han gennemfører herefter en transcendental deduktion af det begrebssystem, som må være forudsat enhver mulig virkelighedsbeskrivelse. Kai Sørlander er filosof, forfatter og debattør.

KS søger efter filosofiens fundamentale holdepunkt og det, der har absolut gyldighed. Han giver i sine nedslag i filosofihistorien en fin fremstilling med fokus på ikke at forfalde til historicisme og solipsisme. Han opfordrer læseren til at tænke efter selv, især med sine afsluttende betragtninger over den frie tænknings nødvendighed for fastholdelse af et demokratisk samfund.

KS har senest udgivet Fornuftens skæbneDen politiske forpligtelseDet uomgængelige og Den politiske forpligtelse. Han trådte i 1994 ind i den filosofiske tradition med bogen Det uomgængeligeKS har senest udgivet Fornuftens skæbne og . Han trådte i 1994 ind i den filosofiske tradition med bogen Det uomgængeligeKS har senest udgivet Fornuftens skæbne og Den politiske forpligtelse. Han trådte i 1994 ind i den filosofiske tradition med bogen .


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 7, nr. 1 (2019)

af

af

Lise Søelund

Årg. 7, nr. 1 (2019)


Kristeligt dagblad

d. 29. juni 2017

af

af

Rasmus Vangshardt

d. 29. juni 2017


Weekendavisen

d. 3. mar. 2017

af

af

Asker Hedegaard Boye

d. 3. mar. 2017