Bøger / faglitteratur

Indføring i tekstanalyse. 1. del


Beskrivelse


Summary: Litteratur kan læses på mange forskellige måder. Man kan foretage mere eller mindre fri gendigtninger, hvor læserens fantasi spiller en afgørende rolle. Man kan ligeledes læse teksten, så den kommer til at eksemplificere forskellige teorier eller aktuelle temaer, som forekommer spændende.Men der findes også en mulighed for mere videnskabeligt at afdække teksters betydningsindhold. Hvis man foretager en tæt empirisk analyse af den sproglige konstruktion, som den enkelte tekst er, kan man nå frem til en meget sikker viden om den betydning, den indeholder. Det er denne form for analyse, som Indføring i tekstanalyse introducerer til.