Bøger / faglitteratur

Indgreb mod småbørn


Beskrivelse


Om psykiske og sociale indgreb forældre m.fl. foretager mod børn, i alderen 0-6 år, i konfliktsituationer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. sep. 2005

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 14. sep. 2005

Erik Jappe er socialrådgiver og som forfatternavn kendt især i forbindelse med lovgivnings- og familieemner. Det er bestemt også disse stofområder, der karateriserer denne bog, hvis omdrejningspunkt er forældres og samfundets holdninger til opdragelse, indgreb og sanktioner overfor deres børn. Med indgreb forstås ikke strafbare overgreb, men netop indgreb i form af psykiske, fysiske og sociale sanktioner med henblik på at regulere barnets adfærd til det ønskede eller straffe for uønsket adfærd. Der underbygges med en række nyere undersøgelser. Målet er at bevidstgøre læseren om, hvor belastende det kan være for et barn at blive udsat for forskellige typer af indgreb jvf. Erik Sigsgaards meget omtalte Skældud, 2002. Forfatterens holdning er, at dialog med barnet altid er at foretrække. Han kommer ind på mange emner i behandlingen af stoffet herunder historiske, lovgivningsmæssige og ovenover det hele holdningsmæssige tilgange. Ikke mindst forældres såkaldte revselsesret og dens afskaffelse i 1996. Således er bogen en guldgrube for studerende, der skal skrive opgave om emner, der berører dette store felt. Desuden er den et vægtigt indlæg i den altid stående debat om, hvordan vi behandler den opvoksende generation, hvorfor den også har en naturlig plads i ethvert folkebibliotek.