Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Inkluderende skolemiljøer : elevernes roller


Beskrivelse


Forskningskortlægning og analyse af inkluderende indsatser i folkeskolen med fokus på elevernes læring og trivsel.