Bøger / faglitteratur

Intelligens og affektivitet : deres indbyrdes relationer i barnets udvikling


Beskrivelse


Piaget skitserer udviklingsstadierne i et barns liv fra dets fødsel til dets teenageår og viser i hvert stadium de parallelle karakteristika for såvel det kognitive som det affektive liv.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. nov. 2003

af

af

Britta Liboriussen

d. 13. nov. 2003

Denne bog er udgivet med økonomisk støtte fra Institut for Læring, Aalborg Universitet. Instituttet ønsker med udgivelsen af bogen at bidrage til det teoretiske grundlag for dansk forskning i læring. Det lyder meget videnskabeligt, og det er da også en bog, der henvender sig til studerende og forskere. Bogen udkom på engelsk i 1981, og den bygger på en forelæsningsrække Piaget holdt på Sorbonne i 1953-54. Efter et kort forord ved den ene af de danske oversættere følger introduktion og beskrivelse af intellektuelle og affektive udviklingsstadier. Der er selvstændige afsnit om de seks stadier, barnet gennemgår fra spæd til teenagealderen. Til slut generelle konklusioner. Bag i bogen indeks og forrest noter til den danske oversættelse. Det er virkelig tung læsning. Læseren får en grundig teoretisk indføring i udviklingen af barnets intelligens og følelser og deres indbyrdes relationer. Her er teori, begreber og fremmedord, så læseren uden forkundskaber hurtigt taber overblikket. Det er svært at koncentrere sig om det læste og huske det. Udstyr og typografi gør det ikke mere spændende. Kun den udholdende læser kæmper sig gennem de 115 tættrykte sider. For studerende og forskere er bogen sikkert interessant, men de er nok også de eneste aftagere.Informationer og udgaver