Bøger / faglitteratur

Intentionens kraft : udnyt den skabende proces i dit liv


Beskrivelse


Om intention som et universelt energifelt, vi alle er en del af, og om hvordan man selv kan aktivere sit energifelt og skabe positiv fremgang i sit liv.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 2005

af

af

Martin Hjelmborg

d. 14. apr. 2005

Ifølge forfatteren er intentionen altings kilde og ophav, og kun ved at erkende vor forbundethed med denne kan vi opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Denne har syv aspekter: Kreativitet, venlighed, kærlighed, skønhed, m.fl. Ved bevidst at arbejde på at se sin omverden i dette lys og træne sig selv i at afbryde den kværnende strøm af negative tanker, skaber man et gladere liv for sig selv og omverdenen. Dette beskrives i bogens første del. I anden del berettes om, hvordan man bruger dette helt konkret i diverse livssituationer, såsom at udvirke selvrespekt, målbevidsthed osv. Sidste del giver et portræt af et menneske (ikke en konkret person) der har fuld kontakt med intentionens felt, det, vi hos os ville benævne Gud. Bogen er bygget meget systematisk op, hvert kapitel med Dyers beskrivelser samt enkelte cases, citater fra talrige vismænd og mystikere i Øst og Vest, sluttende med 10 øvelser. Sproget er enkelt og medrivende og bogen kan læses af alle interesserede på linie med de tidligere. Bogen adskiller sig fra de tidligere ved den meget stærkere betoning af noget guddommeligt som altings årsag. Indhold, forord, forfatterens hjemmeside.