Bøger / faglitteratur

International konfliktløsning


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Resume: Denne bog er en grundlæggende indføring i konfliktløsningstilgangen til internationale konflikter fra konfliktoptrapning til deeskalering på elite- såvel som græsrodsniveau. Bogen introducerer afgørende spørgsmål om konfliktdynamikker, magt, følelser, vold og ikke-vold og beskriver konfliktløsningstilgange fra forebyggelse og fredsbevaring til mægling, fredsopbygning og forsoning. Endelig fremhæves særligt relevante temaer om medier, køn, civilsamfund og globalt ansvar i forhold til international konfliktløsning. Undervejs eksemplificeres der med relevante cases og præsenteres forskellige teoretiske synspunkter fra psykologi, sociologi, antropologi, jura og statskundskab.

Indhold

International konfliktløsning som tradition og perspektiv ; Rødderne til international konfliktløsning ; Centrale begreber i konfliktløsning ; Konfliktanalyse ; Konflikteskalering, vold og ikkevold ; Følelser og konflikt ; Forebyggelse af voldelig konflikt ; Fredsbevaring og intervention ; Fredsskabelse via diplomati, mægling og forhandling ; Fredsopbygning efter voldelig konflikt ; Forsoning ; Civilsamfund, religion og konfliktløsning ; Medier og konflikt ; Køn og konfliktløsning ; Globalt ansvar og konfliktløsning