Bøger / faglitteratur

Introduktion til demografisk metode


Beskrivelse


Befolkningens demografiske udvikling i Danmark har nydt stor bevågenhed de senere år. Det er ikke mindst udsigten til store pensionistårgange og de seneste årtiers indvandring, der har sat demografiske spørgsmål på dagsordenen. Det er desværre ikke altid, at argumenterne i den aktuelle debat afspejler et kendskab til de basale principper i beregningerne. Det er nødvendigt med viden om den konkrete udvikling, årsagerne til den, og hvordan man bedst får belyst den demografiske udvikling for at kunne forstå Danmarks demografiske fremtid. Bogen introducerer de mest grundlæggende demografiske metoder og mål, f.eks. vedrørende de demografiske komponenter: Mortalitet og fertilitet. Det forklares, hvordan de enkelte mål beregnes og gennem en beskrivelse af den demografiske udvikling bliver det illustreret, hvilken forståelse, man kan få ud af at anvende målene, og hvorledes der er fælles principper i beregningerne. Selvom hovedvægten således er på metoden, rummer bogen en bred gennemgang af den demografiske udvikling i Danmark.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 7 (2008)

af

af

Gitte Lindermann

Årg. 108, nr. 7 (2008)