Bøger / faglitteratur

Evalueringsmodeller


Beskrivelse


Teoretisk analyse af eksisterende evalueringsmodellers muligheder og begrænsninger relateret til anvendelse på sociale områder.