Bøger / faglitteratur / lærebøger

Introduktion til psykologi : teori, anvendelse, praksis


Beskrivelse


Bogen henvender sig til alle med interesse for den psykologiske videnskab, og den er også tænkt som lære- og studiebog til brug i undervisning hvor psykologi indgår som emne eller fag.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. aug. 2005

af

af

Lis Pedersen

d. 24. aug. 2005

Denne 2. udgave er helt nyskrevet. Den er i dobbelt størrelse, med mange nye forfattere og nyskrevne artikler fra den gamle. Dertil kommer, at der også er ca. dobbelt så mange emner, som bliver belyst med den nyeste forskning skrevet ind i artiklerne. Udover de traditionelle grunddiscipliner er her kapitler om menneske/maskine-interaktion (pc-spil, fx) transkulturel psykologi (flygtninge, indvandrere), community psykologi (udstødte grupper), miljøpsykologi og freds- og konfliktpsykologi. De væsentligste psykoterapeutiske behandlingsformer er også med, ligesom beslægtede emner som krimininologi og sexologi også er repræsenteret. Bogen sluttes med 200 sider litteratur (kilder, videre læsning og webadresser), person- og stikordsregistre, biografier af varierende størrelse over de personer, som er nævnt i bogen og forfatteroplysninger. Der er s/h illustrationer, hvor det er relevant. Artiklerne er skrevet af ansete forskere i et tilgængeligt sprog. Det er målet, at bogen kan bruges i gymnasiet og hf, på seminarier o.l. halvlange uddannelser, dette er til fulde opnået. Vi har ikke en lignende psykologibog, og den kan bruges som indgang til alle de emner, den behandler, og ud fra udlånstal på 1. udgaven vil jeg spå den stor efterspørgsel.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juli 1997

af

af

Annemette Suhr

d. 9. juli 1997

En god, gedigen og meget omfattende lærebog. Ambitionen har i følge de to redaktører været at give en lødig og grundig introduktion til et fag og en videnskab, og bogen er absolut begge dele. I passager er den sprogligt for svær for gymnasie-niveau, men opbygningen giver et solidt overblik over diverse grene og discipliner og dermed mulighed for at bruge udvalgte afsnit. Der findes en del andre grundbøger i psykologi, som er lettere tilgængelige via en mere begyndervenlig formidling, men som til gengæld ikke har samme tilstræbte fuldkommenhed og stramme struktur. Der er fem hovedafsnit, om teori og metode, om psykiatri og hjerneprocesser, om psykologi i forhold til individet, om psykologi i samfundet og om afvigelser og behandling. Et par afsnit sluttes med en skemaoversigt over stoffet, og appendix har psykologisk minilex, kommenteret litteraturliste, navneregister og stikordsregister. En forbilledlig bog til indlæring.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 11. nov. 2016

af

af

Niels Peter Agger

d. 11. nov. 2016


Psyke & logos

Årg. 26, nr. 2 (2005)

af

af

Julio Arenas

Årg. 26, nr. 2 (2005)


Ugeskrift for læger

Årg. 159, nr. 43 (1997)

af

af

Birgitte Brun

Årg. 159, nr. 43 (1997)


Folkeskolen

Årg. 114, nr. 43 (1997)

af

af

Mogens Hansen

Årg. 114, nr. 43 (1997)


Gymnasieskolen

Årg. 80, nr. 18 (1997)

af

af

Jan Bæk

Årg. 80, nr. 18 (1997)


Information

d. 12. juli 1997

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 12. juli 1997