Bøger / faglitteratur / bibliografier

Iværksætterselskaber


Beskrivelse


Bogen er den første, samlede fremstilling om iværksætterselskaber, hvor læseren kan orientere sig om retsstillingen for iværksætterselskaber. Siden 1. januar 2014 har det været muligt at vælge et iværksætterselskab med en selskabskapital på ned til 1 krone som den selskabsretlige ramme om langt de fleste former for erhvervsvirksomhed. Selv om iværksætterselskabet definitorisk er en variant af anpartsselskabet, afviger retsstillingen for iværksætterselskaberne på en række væsentlige områder.Iværksætterselskabets største styrke er utvivlsomt den fleksibilitet, det yderst begrænsede kapitalkrav yder selskabsdeltagerne, samtidig med at selskabsloven er med til at skabe en velkendt ramme om anpartsselskabsvarianten. Iværksætterselskabet er tydeligt inspireret af det tyske Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), og er en uundgåelig konsekvens af den øgede selskabsretlige konkurrence, som siden Centros-afgørelsen har sat dagsordenen for europæisk selskabsret. Målgruppe Formålet med bogen er at give praktikere såvel som teoretikere en solid indføring i de særlige regler og problemstillinger, der knytter sig til iværksætterselskaber, samt i mindre grad at give læseren en indføring i de regler, hvor retsstillingen er den samme for iværksætterselskaber og andre kapitalselskaber. Om forfatteren Troels Michael Lilja er lektor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School og har skrevet en række især selskabsretlige artikler og bøger.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 16 (2016)

af

af

Erik Werlauff

Nr. 16 (2016)