Bøger / skønlitteratur til børn / digte

Jeg vil tale med Gud : en bønnebog for små og store


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Estrid Bay (børn)

d. 18. dec. 2018

Denne lille bog (63 sider, 14 cm høj, 16,5 cm bred) er skrevet af forfatteren til Børn og bøn (i »Forældreserie« fra Aros) og billedbogen Hanne og Leif. Den indeholder bønner, taksigelser oglovprisninger og er opdelt i morgen-, aften- og bordbønner, kirkeåret, Fader Vor (uddybning af hver sætning i den). Desuden er der et afsnit med bønner om alt muligt. De er i korte vers holdt i etenkelt, usentimentalt hverdagssprog, tager deres udgangspunkt i livsnære emner og viser en almindelig kristen gudstro. Udstyret er nydeligt, og såvel Marianne Nordstrøms tegninger som farver ogopsætning passer til teksten. Bogen er primært skrevet for børn, og kan bruges af dem fra ca. 4 år, men også - som forfatteren mener - af unge og voksne, da kun nogle af bønnerne specielt går udfra barneverdenen. De er af forskellig sværhedsgrad. Der findes ikke tilsvarende bøger for børnebiblioteket.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Verner S. Handesten (skole)

d. 18. dec. 2018

En børnebog for børn og unge oversat fra svensk, format 16 X 14 cm, ca. 60 sider med store typer, idéfyldt illustreret med akvarelagtige tegninger, der dækker den optimisme, bønnerne stort setgiver udtryk for. Tide- og (lejlighedsbønner og udvidet fadervor er her formuleret mest til selvlæsere. Når man erindrer sig, at den voksne menighed også benytter præfabrikeret tale til Gud, erhensigten og midlet ikke fremmed. Det er endda lykkedes uden »bedemandsansigt«. Bogen er brugbar i kirkebørnebiblioteket, men også i skolebib. til flere klassetrin og til lærernes arbejde medkristendomsundervisning.


Kristeligt dagblad

d. 23. okt. 1990

af

af

Erling Glad

d. 23. okt. 1990


Kristeligt dagblad

d. 4. okt. 1976

af

af

Mogens Poulsen

d. 4. okt. 1976