Bøger / faglitteratur

Jesus uden filter : discipelskab i hverdagen


Beskrivelse


Bud på, hvad discipelskab er, og praktisk hjælp til at leve som discipel af Jesus.