Bøger / faglitteratur

Judith Butler - en introduktion


Beskrivelse


Akademisk introduktion til filosoffen Judith Butler med en analyse af hovedværkerne "Kønsballade" og "Kroppe af betydning", samt belysning af centrale temaer og begreber i Butlers tænkning. For læsere med viden om feltet og interesse i politisk filosofi, feminisme og etik.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. dec. 2022

af

af

Inger Nygaard Kaad

d. 2. dec. 2022

Akademisk introduktion til filosoffen Judith Butler med en analyse af hovedværkerne "Kønsballade" og "Kroppe af betydning", samt belysning af centrale temaer og begreber i Butlers tænkning. For læsere med viden om feltet og interesse i politisk filosofi, feminisme og etik.

Bogen indledes med Butlers position i den poststrukturalistiske teoris spektrum, dernæst gennemgås fire vigtige temaer; 1) Butlers sprog- og diskursteoretiske program 2) Butlers feministiske teori med en analyse af de to hovedværker "Kønsballade" og "kroppe af betydning" 3) Butlers filosofiske program og 4) Butlers politiske filosofi. Bogen afsluttes med et kapitel om de kritiske perspektiver på Butlers tænkning samt et interview med hende.

I og med Butler har sat sit præg på megen tænkning, så er en introduktion kærkommen. Bogen er dog vanskelig at læse. Forfatteren beskriver fra begyndelsen vanskeligheden i at skulle formidle så komplekst et teoriprojekt som Butlers, og desværre er det indimellem så vanskeligt, at det ikke er forståeligt, med mindre man ved meget om emnet på forhånd. Gør man det, eller er man frisk på en akademisk læseudfordring, så er det brugbart med de to analyser af hovedværkerne, samt interviewet med Butler selv. Det fungerer godt, at bogens forfatter kontinuerligt inddrager kritikken mod Butlers tænkning.

Denne bog, hvori Butler også indgår, forklarer feministiske teorier på en mere tilgængelig måde: F-ordet.