Bøger / faglitteratur / lærebøger

Kapitalselskaber : aktie- og anpartsselskabsret


Beskrivelse


Kapitalselskaber - aktie- og anpartsselskabsret udkommer nu i en ny og opdateret 6. udgave. Kapitalselskaber giver en ajourført, samlet fremstilling af kapitalselskabsretten (aktie- og anpartsselskabsretten). Bogen omfatter en grundig redegørelse for og analyse af de danske regler og deres EU-retlige baggrund i lyset af den seneste udvikling på området. Målgruppe Bogen er tænkt til brug i undervisningen ved universiteter, handelshøjskoler og andre højere uddannelsesinstitutioner og som redskab for advokater, virksomhedsjurister, revisorer og andre, der arbejder med selskabsret. Om forfatteren Jan Schans Christensen er højesteretsdommer, dr. jur. og LL.M. fra Columbia University School of Law, New York. Han er tidligere praktiserende advokat og professor i selskabsret ved Københavns Universitet (er nu adjungeret professor i faget samme sted). Han var han medlem af det udvalg, der afgav betænkning 1498/2008, som ligger til grund for selskabsloven, ligesom han var medlem af the High Level Group of Company Law Experts, nedsat af EU-Kommissionen. Senest har han været formand for det af Erhvervsministeriet nedsatte udvalg om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. af finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget), som afgav betænkning 1575/2021.

Anmeldelser (4)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2022, nr. 1

af

af

Kristian Graven Nielsen

2022, nr. 1


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 73, nr. 2 (2004)

af

Årg. 73, nr. 2 (2004)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 138, nr. 6 (2004)

af

af

Erik Werlauff

Årg. 138, nr. 6 (2004)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2003, nr. 4

af

af

Paul Krüger Andersen

2003, nr. 4