Bøger / faglitteratur til børn

Kina


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Boas Pedersen

2007

Ny geografiserie, Lande i nyhederne, om lande, der i høj grad er i mediernes søgelys. Kina, som denne bog handler om, er interessant pga. den store vækst i økonomi og produktion, den gigantiske omstrukturering landets befolkning indgår i og det kommunistiske styres kvaler med en stadig mere oplyst og kritisk milliardbefolkning. Endelig den omfattende og konstant voksende miljøforurening, en ulmende uro under Kinas placering i verdenshierarkiet. En kort gennemgang af det store riges historie indleder en beskrivelse af det moderne Kina med særlig vægt på ovennævnte områder, herunder politiske sammenstød, livet i storbyer og på landet. Bogen er opdelt i overskuelige to-siders opslag med glimrende billeder og inserater på gul baggrund, der giver baggrundsviden om et specielt påtrængende problem inden for det pågældende område. Bagest i bogen tidslinje, faktaoplysninger, ordliste, bog- og websideliste samt stikordsregister. Boglisten og et hyldetjek på eget skolebibliotek åbenbarer en del nyere bøger om samme emne, som stort set dækker emnet ud fra samme præmisser og på samme måde. Bogen bringer dermed ikke meget nyt til torvs, men giver en solid, letforståelig baggrundsviden om et land, der spiller en væsentlig rolle i nutidens politiske geografi. En stærk fagorienteret vinkling giver rum til en del fagudtryk. Derfor henvender bogen sig til elever/børn fra ca. 13 år.Informationer og udgaver