Bøger / faglitteratur / bibliografier

Klimamyten : et opgør med tidens CO₂-panik


Beskrivelse


En kortlægning af de mange fejlagtige antagelser om klimaet, som for tiden præger debatten. Argumenterer i stedet for at drivkraften bag nutidens små klimaforandringer er naturlige klimasvingninger på den store skala, og at CO₂'s betydning er overvurderet.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. maj 2016

af

af

Dorthe Marlene Jørgensen

d. 10. maj 2016

Bog, der ønsker at gøre op med den herskende klima-panik. For dem, der interesserer sig for klimaforandringer.

Bogen indledes med et forord og derefter følger en indledning, der beskriver missionen med de enkelte kapitler. Bogen består af fire hovedkapitler. Det første kapitel, handler om klimaforandringerne før og nu. Her gennemgås istider og mellemistider. Det andet kapitel handler om fup eller fakta i klimadebatten. Der gennemgås her seks påstande fra den aktuelle klimadebat, eksempelvis at gletsjerne smelter foruroligende hurtigt. Det tredje kapitel handler om klimamodeller og fremtidens klima og det fjerde kapitel fortælles der om hvordan FN's klimapanel er på afveje. Efter kapitlerne følger to appendiks, hvor årsager til klimaforandringer gennemgås og hvordan naturen kan bruges om klimaarkiv - blandt andet ved borekerner fra is og havbund. Bogen afrundes med en litteraturliste og et stikordsregister.

Forfatterens ønske om at skrive en bog i et lettilgængeligt sprog er lykkedes meget godt. Sproget er overordnet set meget let forståeligt og de mere komplekse begreber er forklaret i bokse gennem bogen. Ligeledes er der flittigt benyttet modeller og figurer gennem bogen, der også øger forståeligheden. Forfatteren er grundig i sin tilgang, blandt andet ved hjælp af et omfattende litteraturregister.

En anden bog, der også beskæftiger sig med den "modsatte side" i klimadebatten er Henrik Svensmarks Klima og kosmos.


litteratursiden.dk

d. 30. juni 2016

af

af

Jette S. F. Holst

d. 30. juni 2016

Jorden har altid været underlagt klimaforandringer. Nutiden er ikke anderledes. Kontroversielt og veldokumenteret indlæg i klimadebatten. Vi hører tit advarsler om, hvordan udledningen af drivhusgasse...


Berlingske tidende

d. 28. jan. 2017

af

af

Lars Henrik Aagaard

d. 28. jan. 2017