Bøger / faglitteratur / vejledninger

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner : vejledning


Beskrivelse


Vejledning i hvorledes arbejdet med en klimatilpasningsplan og klimalokalplan kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.