Bøger / faglitteratur / bibliografier

Klimatilpasning - hvorfor og hvordan?


Beskrivelse


Præsentation af teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med klimatilpasning henvendt til borgere, politikere, samt kommunale og statslige planlæggere. Gennemgang af nogle af de tiltag, der skal til for at afværge de fremtidige følger af varme, regn, storme, havstigninger - med særligt fokus på klimatilpasning ved oversvømmelser pga. skybrud eller storme.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. nov. 2015

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 6. nov. 2015

Præsentation af teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med klimatilpasning henvendt til borgere, politikere, samt kommunale og statslige planlæggere.

Knap en snes akademiske forfattere fra DMI, DTU og diverse universiteter gennemgår de problemer såsom fx usikkerheder og manglende viden, der gør det svært præcist at kunne forudsige klimaændringerne. Og dermed vanskelighederne ved at planlægge de tiltag der skal til for at afværge de fremtidige følger af varme, regn, storme, havstigninger osv. Bogen giver forslag til hvilke rolle borgerne, kommunerne og staten kan spille og sætter problemet i en internationale kontekst. Klimatilpasning ses ikke som en løsning af klimaproblemet, men som et værn mod de værste følger.

Indlæggene har generelt et noget akademisk præg hvad angår tilgangen til emnet, såsom fx metode og opstilling af problemstillinger. De mange eksempler især fra byområder og de flotte illustrationer gør dog bogen mere bredt forståelig. Anvisningerne til hvad de implicerede parter kan gøre holder sig på et overordnet og strategisk plan. Bogen er gennemillustreret med farvefotoer og diagrammer. Såvel typografi som en del af fotoerne er meget små.

Mens der er skrevet meget om klimaændringer generelt, er dette den første omfattende bog som forholder sig til hvad man kan gøre gøre nu de er her.