Bøger / faglitteratur

Klit, kyst og hav


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med landskabsudstilling på Naturhistorisk Museum.

Klitten som levested for planter og dyr, klitdannelser og sandflugtsbekæmpelse. Vadehavets plante- og dyreliv. Livsformer i havet. Havets pattedyr og fødekæder.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Ebbesen

d. 18. dec. 2018

Forf. er inspektør på Naturhistorisk Museum, Århus og har tidligere udsendt Fra istid til bøgetid, 1981 og Heden og skoven, 1985. Hæftet her er et led i en række om de danske landskabersnatur- og kulturhistorie. Klitten beskrives som levested for planter og dyr, hvor ekstreme vilkår har frembragt mange tilpasningsformer. F.eks. kan sandet på en sommerdag nå en temperatur på 60° C.Der fortælles om klitters dannelse og sandflugtsbekæmpelse. Dernæst omtales forholdene i det lave vand; særligt fortælles om plante- og dyrelivet i Vadehavet, hvor også menneskets virksomhed er endel af livsbetingelserne, mest udpræget i forbindelse med landvinding. Endelig behandles livsformerne i havet, og vi ser, hvorledes de enkelte arter er specialiseret m.h.t. former, farver ogadfærd, og der sluttes med en omtale af havets fødekæder. Hæftet knytter sig til en udstilling med samme emne og på kun 31 sider bliver det en meget kortfattet orientering om de enkelte områder.Det gør det vanskeligt atbruge hæftet i en bredere sammenhæng, som f.eks. undervisning, men som appetitvækker til emnet, har det sin berettigelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kurt-Henning Pedersen (skole)

d. 18. dec. 2018

Danmark har en lang kystlinie, over 7000 km.; og langs denne kan vi møde mange forskellige landskabstyper. Hæftet fortæller om dyrs og planters utrolige tilpasningsevne under skiftendeforhold. Det er imponerende så meget forfatteren når at få med på de få sider. Men netop denne mængde gør den vanskelig læsbar for mange elever. Teksten støttes på udmærket måde af fotos ogtegninger i farver og sort/hvid. To emner dominerer: Klitten og Vadehavet. Der fortælles om tilpasningen til stærkt sollys, tilpasning til vind, til varme og tørke og til høj saltholdighed.Derudover indeholder hæftet også afsnit om 'Livsformer i havet', 'Havets pattedyr' og 'Havets fødekæder'. Emnerne er relevante for folkeskolen i mange situationer og kan, ikke mindst p.g.a.illustrationsmaterialet, anvendes i biologilokalet. Selvlæsning fra 7.-8. kl.