Bøger / faglitteratur til børn / biografier

Knud Rasmussen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. maj 2006

af

af

Erik Boas Pedersen

d. 3. maj 2006

Det lille fagbibliotek er en nyere serie med udgivelser, der både i kraft af emnevalg og grafisk udformning glimrende rammer børnemålgruppen på 9-11 år. Denne seneste om Knud Rasmussen og hans spændende rejser åbenbarer en fin læsbar tekst opstillet i to spalter og med deling af de sværeste ord. Grønlandske ord i teksten vil nok volde en del af målgruppen svære kvaler, men må siges at være en væsentlig forudsætning for forståelse af personen Knud Rasmussen. Kursiverede ord forklares i et forbilledlig grundig og omfattende, delvis illustreret, ordforklaringsafsnit. Bogen er forsynet med relevante illustrationer, mest i form af personlige fotos, desuden dramatiske tegninger og kort over Thule-ekspeditionerne, som står centralt i fortællingen om Knud Rasmussens liv. Derudover beskrives hans opvækst i Grønland og uddannelse i Danmark, og afslutningsvis er der eksempler fra Nationalmuseets samling af eskimoisk kultur, indsamlet af Knud Rasmussen. Sidst i bogen henvisning til andre relevante bøger, webadresser og stikordsregister. Som de andre bøger i serien lægger denne bredt op til undervisning i 3.-5. kl. i faglig læsning, læsekursus, emne- og projektarbejde i orienteringsfagene. Opgaver og evalueringsside kan hentes på forlagets hjemmeside, adresse på bogens omslag. En god faglig anskaffelse, der supplerer samlingen på udmærket vis i skole- og børnebiblioteket.