Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Bronzealderen


Beskrivelse


Udgravningen og fundet af Egtvedpigen danner udgangspunkt for en beskrivelse af livet i en bronzealderlandsby. Bl.a. om landbrug, jagt, påklædning, redskaber og smykker samt gudetro og begravelsesritualer.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. sep. 2011

af

af

Jesper Holtoug

d. 14. sep. 2011

Lækker, gennemarbejdet fagbog for aldersgruppen 11 til 14 år - indbydende, saglig og relevant.

Bogen her holder den sædvanlige høje standard, som kendes fra serien: klar opbygning, enkelt sprog og gode illustrationer vekslende mellem stregtegninger, fotos og kort - illustrativt, forklarende og levendegørende. I 22 afsnit fortælles klart og ganske grundigt om livet i bronzealderen ud fra de talrige oldtidsfund, der er gjort. Afsnittene er overskuelige og tydeligt adskilt, således at bogen både kan læses sammenhængende og fungere som opslagsbog. Stikordsregister samt henvisninger til litteratur og web-sites afslutter fagbogen. Der er ikke egentlig nyt stof at hente, men sprogligt og layoutmæssigt sender bogen tydeligt moderne signaler.

Man kunne tro, at vi her blot ville få en udvidet og opdateret udgave af Byrjalsens 10 år gamle bronzealderbog fra De små fagbøger. Det er der dog slet ikke tale om, idet dette er en helt anderledes fagbog både hvad angår indhold, niveau og illustrationer. Margit Broust Jensens Alle tiders bronzealder, 2000, dækker indholdsmæssigt nogenlunde samme område, men er noget mere omfattende.

En absolut relevant og velskrevet og veltilrettelagt fagbog for aldersgruppen mellem 11 og 14 år - plus/minus.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 1998

af

af

Lars Larsen

d. 10. sep. 1998

I den alsidige serie De små fagbøger har Inger Byrjalsen skrevet en vellykket lille bog om bronzealderen. Med fundet og udgravningen af Egtved-pigen som udgangspunkt gennemgår bogens 11 kapitler livet i bronzealderlandsbyen: Landbrug, jagt, kvinder og mænds påklædning, hvor kom bronzen fra og hvordan blev den forarbejdet til redskaber og smykker, begravelses- og offerritualer, hellige symboler med solvognen og helleristninger som eksempler og til sidst lidt om overgangen til jernalderen. Et stikordsregister og en lille annoteret litteraturliste afslutter bogen. Den korte, informationsrige tekst er sat i to spalter og inddelt i små afsnit med korte sætninger. En del lange ord er forsynet med delestreger. Christian Würgler Hansen har illustreret med akvareller, der fint supplerer og uddyber teksten. Herudover er der enkelte fotos i sort/hvid og farver. En indbydende lille bog, der giver en god introduktion til bronzealderen til børn fra 8 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 1998

af

af

Else Kristensen (skole)

d. 10. sep. 1998

Så er turen kommet til bronzealderen i serien De små fagbøger. Bogens 32 sider er opdelt i 12 afsnit, Hvoraf kun kapitlet om landsbyen og det om klædedragten er på mere end to sider. Indledningskapitlet om gravhøje starter i nutiden med en beskrivelse af højene i det danske landskab, og i det næste hører vi om bonden, der ønsker en gravhøj på marken fjernet, så han kan komme til at dyrke jorden. Under gravearbejdet støder han på en kiste - Egtved-pigens kiste, som nationalmuseets folk graver fri og åbner. Og så fortsættes ellers med en gennemgang af, hvordan man levede i Egtved-pigens landsby - hvilke dyr de havde, hvad de dyrkede, og hvordan de gik klædt. Siden får vi at vide, hvor bronzen kommer fra, og hvordan man laver ting af den både til pynt og til nytte. Til sidst noget om offergaver og helleristninger, og på sidste side et stikordsregister. Tegningerne er i rare afdæmpede farver, og de supplerer teksten på bedste vis, men giver også i sig selv mange oplysninger. De få fotografier falder også fint ind i sammenhængen. Teksten er enkel og dermed let at forstå. Den er to-spaltet og afsnittene er meget korte. Der er ikke stavelsesdeling. Kun lange sammensatte ord er delt. Målgruppen er de yngste børn i skolen. En dygtig læser i 2. klasse vil kunne læse selv, hvis emnet interesserer. I 3. klasse, hvor historieundervisningen starter, vil de fleste elever kunne få udbytte af både billeder og tekst.