Bøger / faglitteratur

Køn i politik : køn, magt og politiseringer


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. jan. 2013

af

af

Karsten Boll

d. 3. jan. 2013

Målgruppen er studerende, undervisere og andre interesserede, der har interesse i at undersøge sammenhænge mellem køn, magt og politik. Bogen er forfatterens tredje udgivelse med kønsstudier, der relaterer til forskellige sammenhænge.

Forfatteren, der nu er professor i pædagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold, Norge, har i denne titel om kønsstudier taget udgangspunkt i det politiske. I de elleve kapitler kommer først et langt kapitel med teorier og tanker om køn, hvor grundlaget for det videre arbejde lægges. Dernæst ses på lands- og kommunalpolitik, velfærdsstaten, de feministiske bølger og bevægelser, politisering af det private, det sproglige, sundhedsmæssige, teknologiske, idræts- og kønspolitiske samt køn og humor. I alle afsnit problematiseres og opstilles teser, inden der uddrages slutninger og synspunkter. Hvert kapitel afsluttes med en opsummering og "tips til videre læsning". Sprogligt er teksten på et højt niveau. Forrest er der en fyldig indholdsfortegnelse. Bagest er der en fyldig litteraturliste.

Forfatteren har tidligere udgivet Køn i skolen (10/34) og Køn i kulturen (11/40). Ellers er der ikke nyere litteratur siden Køn i politik, 2001 af Hilda Rømer Christensen.

Bogen kan anvendes i studie- og efter-/videreuddannelses sammenhæng eller læses af pædagoger, lærere mv., der interesserer sig for kønsstudier i relation til arbejdet.