Bøger / faglitteratur / case studies

Kohuts selvpsykologi : introduktion & tekst


Beskrivelse


Forfatteren beskriver en særlig psykoanalytisk teori om selvet, som især knytter sig til den østrigsk fødte psykiater Heinz Kohut (1913-1981), og tilføjer Kohuts dobbelt-case, hvor hr. Z gennemgår en henholdsvis traditionel freudiansk og en selvpsykologisk analyse.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. sep. 1998

af

af

Morten Bagger

d. 30. sep. 1998

Bogen er en forkortet og revideret udgave af Thielsts Selvpsykologi, 1991. Til gengæld for de udeladte afsnit er her medtaget Kohuts case med de to analyser af hr. Z, der først gennemgik en klassisk psykoanalytisk terapi og nogle år efter en dybere selvpsykologisk analyse. Bogen har en indledning om de forskellige psykologiske teorier om jeget og selvet fra Freud og frem til Heinz Kohut. Selvpsykologiens ophavsmand levede 1913-81, født i Wien, uddannet i USA. Af hans tre bøger er kun Selvets psykologi oversat til dansk i 1990. Han har især haft betydning for forståelsen af tidlige personlighedsskader og narcissisme. Kohuts sprog og tankeverden er ikke let tilgængelig, men Thielst tolker og forklarer, så man i al fald fatter meningen om end ikke alle fremmedordene. Men bogen er primært for psykologistuderende, der skal have savnet den i nogle år.Informationer og udgaver