Bøger / faglitteratur / love

Kommenteret straffelov. Speciel del : lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer, kap. 12-29 (§§ 98-306)


Beskrivelse


Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Kommentarerne er ajourført til og med de straffelovsændringer, der blev foretaget i foråret 2012. Sigtet med bogen har været, at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden en gennemgang af de forskellige typer forbrydelser er der også inkluderet et sagsregister.