Bøger / faglitteratur

Kommunalret


Beskrivelse


De to mest centrale emner i fremstillingen er dels kommunalfuldmagten, og dels tilsynet med kommunerne. Som juridisk disciplin falder kommunalretten i tre hovedafdelinger. Den første hovedafdeling omfatter regler om kommunernes styrelse. Den anden hovedafdeling udgøres af de kommunale opgaver. Kommunerne har en lang række lovbestemte opgaver, f.eks. folkeskolen og social service. Disse lovbestemte opgaver er imidlertid kun af sekundær interesse i en kommunalretlig sammenhæng. Den primære interesse i forbindelse med de kommunale opgaver er rettet mod den såkaldte kommunalfuldmagt, som udgør et ulovbestemt opgaveområde for kommunerne. Den tredje hovedafdeling inden for kommunalretten er tilsynet med kommunerne, hvor navnlig det almindelige kommunaltilsyn behandles.