Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement


Beskrivelse


Rapporten konkluderer, at virksomhedsledere især forbinder kommunale beskæftigelsesordninger med socialt engagement. Lederne medregner kun i ringe grad indsatser for forebyggelse og fastholdelse, der ikke involverer kommunale myndigheder.