Bøger / faglitteratur

Kommunikation og skabelsen af sociale verdener


Beskrivelse


Præsentation af kommunikationsteorien CMM (Coordinated Management of Meaning), som bygger på de nyeste erkendelser inden for kommunikation, kaos- og kompleksitetsteori, historiefortælling og filosofi, systemisk terapi og bevidsthedsforskning, og om hvordan vi som mennesker kan gøre en forskel via vores valg af kommunikation.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

"At danne en sætning er at konstituere en virkelighed; at sætte to sætninger sammen er at skabe en verden". Citatet illustrerer præcist bogens hovedpointe. Den bygger på en socialkonstruktivistisk tænkning og analyserer kommunikationsprocessen og forklarer, hvordan vi gennem kommunikationsprocessen frembringer sociale verdener. Det er en kommunikationsteori, der bryder med den traditionelle sender-modtager-model. Kommunikationen består af talehandlinger, episoder, relationer og selvet. Forfatteren, der er professor i psykologi, forsøger gennem både teori og en række eksempler fra både storpolitik og dagligdags adfærd at påvise, hvordan vi gennem vores valg af kommunikation kan gøre en forskel. Hvis man bliver så dygtig og bevidst i sin kommunikation, at man kan identificere de såkaldte forgreningspunkter, vil man blive i stand til at træffe afgørende valg, der bestemmer fremtiden, hvad angår både handlinger og relationer. Bogens målgruppe er alle, der beskæftiger sig professionelt med kommunikation, så der vil være både ledere, filosoffer, kommunikationsteoretikere, konsulenter, lærere, forældre og terapeuter i den store målgruppe. Den er skrevet i et letforståeligt sprog med en del eksempler, men bevæger sig dog alligevel på et relativt højt abstrakt niveau, så det er ikke en populærvidenskabelig bog, der foregøgler lette løsninger. Stort noteapparat og stikordsregister.