Bøger / faglitteratur

Systemisk ledelse - teori og praksis


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. jan. 2012

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 4. jan. 2012

Denne samlede fremstilling af systemisk ledelse egner sig til undervisning på diplomniveau og derover. Dens meget teoretiske tilgang gør den mindre velegnet til almindelig læsning for andre end dem, der har et stort forhåndskendskab og en betydelig interesse for systemisk tænkning.

Bogen er en antologi redigeret af tre forskere fra Aalborg Universitet, og det er da også universiteterne og konsulentfirmaerne mere end praktiske ledere, der fylder forfatterlisten. Bogen kommer godt rundt om emnet. Den indledes med en beskrivelse af en undersøgelse af systemisk ledelse i praksis, og falder derefter i 4 dele. Først en gennemgang af den systemiske teori og dens udvikling. Derefter følger tre større afsnit om: "Anerkendende ledelse", "Ledelse af medarbejdere og team" og "Ledelse af organisationen". Bogen er grundig og velgennemarbejdet, og bakker godt op bag redaktørernes grundtese; at systemiske ledere skal frigøre sig fra metoderne og i stedet koncentrere sig om de værdier, der ligger til grund. Sproget er selvfølgelig varierende efter de forskellige forfattere, men niveauet er generelt højt med enkelte afstikkere mod det salvelsesfulde. Bogen er bortset fra nogle få tabeller og skemaer, uden illustrationer men med en omfattende litteraturliste.

Der er efterhånden mange bøger om systemisk ledelse, fx Systemisk ledelse : den refleksive praktiker, som henvender sig til nogenlunde samme gruppe.

En grundig og opdateret gennemgang af systemisk ledelse på et akademisk niveau.