Bøger / faglitteratur

Kompendium i farmakologi


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Denne 3. udgave af Kompendium i farmakologi er grundigt revideret efter de nuværende kliniske retningslinjer i Danmark. Bogen dækker lægemiddelpensum på medicinstudiet. Den kan anvendes som supplement til større lærebøger som Basal og klinisk farmakologi eller som opslagsværk i klinisk farmakologi. Den kan desuden være nyttig for studerende og færdiguddannede inden for andre sundhedsvidenskabelige fagområder, såsom humanbiologi, odontologi, farmaci, sygepleje og molekylærbiologi, samt ansatte inden for lægemiddelindustrien.