Bøger / faglitteratur

Basal og klinisk farmakologi


Beskrivelse


Basal og klinisk farmakologi beskriver brugen af lægemidler – fra lægemidlers grundlæggende virkningsmåde over udviklingen af nye midler til den direkte anvendelse i patientbehandlingen. Denne 4. udgave indeholder en opdatering af fakta og introduktion af de nyeste lægemidler. Samtlige kapitler er revideret. Som i de tidligere udgaver består bogen af tre dele. Del I giver en indføring i den basale farmakologi med en grundig omtale af lægemidlers farmakodynamik, farmakokinetik og receptorsystemer. Del II er orienteret mod farmakoterapi og omhandler den organrelaterede specielle farmakologi. Del III drejer sig om den kliniske farmakologi. Der er lagt vægt på at formidle den nødvendige viden til brug for alle, som ønsker en aktuel orientering om lægemidlers brug. Bogen indeholder mange oversigtstabeller og over 300 figurer, og der er desuden i hvert kapitel indsat faktabokse, hvor de vigtigste data er sammenfattet. Indholdet dækker pensum ved landets tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, og bogen kan derfor med fordel anskaffes tidligt og benyttes under hele medicinstudiet. Målgruppen omfatter tillige bl.a. studerende inden for human biologi, odontologi, farmaci, biomedicin, biomekanik, farmaceutisk kemi og lægemiddelvidenskab. Derudover kan bogen benyttes af læger, farmaceuter og ansatte i industrien samt ved postgraduate kurser.