Bøger / faglitteratur / lærebøger

Kompetencer i dansk


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2009

af

af

Bodil Pedersen

d. 6. feb. 2009

Bogen henvender sig fortrinsvis til lærerstuderende, men er også af interesse for alle, der ønsker at sikre kvalitet i arbejdet med danskfaget både i folkeskolen og de videregående uddannelser.

Faget er netop nu i en rivende udvikling. Hvad er fagets primære opgave? Er det at være et redskabsfag? Et litterært dannelsesfag? Hvilke kompetencer bør eleverne udvikle for at kunne agere i deres tid? Bogens artikler af særdeles kyndige personer formår at sætte nyt fokus på disse spørgsmål. Her argumenteres for, at kompetencetilgange netop er en del af dannelsen. Ud fra forskellige indfaldsvinkler beskrives, hvordan undervisningen helt konkret kan sigte mod kompetencetilgange som fx sociale- og kommunikative kompetencer, netværkskompetencer for at nævne nogle få. Spændende kapitler som "Debatspil i undervisningen", "Kompetenceorienterede elevplaner i folkeskolen" og ikke mindst "Interkulturel kompetence" skal fremhæves.

Bogen er nytænkende, skaber debat og udfordrer til refleksion.

Bogen er velskrevet og bærer præg af at være skrevet af fagfolk med stort engagement. Der knytter sig en hjemmeside til, hvor læseren kan debattere videre. Desuden findes i bogen (og på hjemmesiden) et refleksionshjul og en omfattende litteraturliste.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 16 (2009)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 126, nr. 16 (2009)


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 3 (2009)

af

af

Susanne Kjerstein Madsen

Årg. 57, nr. 3 (2009)