Bøger / faglitteratur

Konflikthåndtering


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Ellen Lind Jensen

2006

I Børsens udmærkede serie af små praktiske managementbøger er vi nu nået til emnet konflikthåndtering. Bogens forfatter er advokat og psykoterapeut og som forfatter kendt for et par andre titler om emnet. Bogen er opdelt i 3 hovedafsnit, hvor 1. del kort præsenterer noget konfliktteori og nogle metoder til at diagnosticere konflikter. I 2. del gives værktøjer til at tackle forskellige slags konflikter i organisationen. Det drejer sig om interessebaserede forhandlinger, som har til hensigt at skabe vinder/vinder-situation i modsætning til magt- eller rettighedsbaserede tilgange, der vil udløse en taber/vinder- eller endnu værre en taber/taber-situation. Mediation er en faseinddelt proces, hvor en neutral person hjælper parterne til at nå frem til en aftale, eller hvor parterne, hvis de har lært metoden, selv styrer processen. En metode er også ikke-voldelig kommunikation også kendt som girafsprog, som er en åben dialog baseret på følelser og behov. 3. og sidste del handler om konfliktforebyggelse og -strategi implementeret i organisationen. Bagest i bogen en lille konfliktordbog med forklaring på og ophav til de vigtigste ord og begreber. Bogen er krydret med spredte statistiske oplysninger om, hvor meget konflikter fylder i arbejdslivet. Et overskueligt alternativ til Konfliktens redskaber, 2005.