Bøger / faglitteratur

Konger, krigere og andet godtfolk : ti historiske retssager


Beskrivelse


Kriminaldommer Peter Garde gennemgår ti retssager fra perioden 1809-1925, der har det tilfælles, at de medvirkende personer har spillet en rolle i Danmarks historie eller åndshistorie.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. jan. 2005

af

af

Hans Michelsen

d. 4. jan. 2005

Disse beretninger om konger, krigere og andet godtfolk er baseret på virkelige begivenheder, der resulterede i retssager. Garde tager udgangspunkt i nogle historiske retssager mellem 1809 og 1925, genfortæller begivenhederne og deres udfald og kommenterer ofte med hvad han selv som dommer ville have gjort. Emnerne spænder i øvrigt vidt fra krigshistorie (det katastrofale slag i Eckernførde Bugt) til åndshistorie, hvor fejden omkring et skuespil af Jens Baggesen er velbeskrevet. Den sidste af de ti artikler drejer sig om den bolsjevikiske regerings forsøg på at overtage Alexander Nevskij-kirken i København. Bogen vil have størst interesse for jurister, der har historisk interesse i disse sager, men de er på deres egen vis underholdende. Forfatteren skriver godt, men lidt omstændeligt. Hovedinteressen ligger i selve domsprocessen og Gardes egen opfattelse af denne. For interesserede lånere er dette en god bog at læse.


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 119, hft. 2/3 (2006)

af

af

Stein Husby

Årg. 119, hft. 2/3 (2006)


Kristeligt dagblad

d. 19. jan. 2005

af

af

Morten Petersen

d. 19. jan. 2005