Bøger / faglitteratur

Korn, raps og bælgsæd


Beskrivelse


Hele arbejdsgangen omkring dyrkning af korn,raps og bælgsæd er skildret i denne grundbog - fra valg af sædskifte til dyrkning, høst, opbevaring og salg. I selvstændige kapitler beskriver forfatteren afgrødernes særlige kendetegn og egenskaber, ligesom man kommer omkring sortsvalg, gødskning og planteværn. Bogen indeholder også kapitler om forædling, fremavl og markforsøg.