Bøger / faglitteratur

Korstog & klosterliv : omkring Børglum Kloster


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. sep. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 17. sep. 2008

Med afsæt i en foredragsrække om Børglum Kloster, holdt i 2003-04 i Folkeuniversitetets regi, henvender bogen sig til de (lokal)historisk, fagligt interesserede læsere. Bogen er nok akademisk i sit tilsnit, men stiller ikke særlige krav til læseren. Titel og omslagsbillede med vendelboerne på plyndringstogt mod Børglum Kloster illustrerer ganske godt klostrets position og betydning i datidens samfund i øvrigt.

Bogens forfattere, overvejende historikere, belyser forskellige sider af Børglums rolle i den lille lokale historie og på den store mere udadvendte scene. Tiden er middelalderen med skildringer af bl.a. bispesædets rolle og betydning, korstogene som også Børglums gejstlige havde del i, klosterlivet i almindelighed, klostrets arkitektur, urtehave med medicin m.v., og endelig har bogen en fri gendigtning af klosterbroderen Eskils oplevelser på pilgrimsrejsen til Rom.

Emnet kan tilgås flere steder, se J.P.Traps historisk-topografiske Danmark. Hjørring Amt., bd. 6, 1960. Af monografier: fx Gert Jensens Børglum Kloster - fra kongsgård til herregård, 2006 og Aage Roussells Børglum Kloster, 1983. Thit Jensens roman om Børglumbispen, Stygge Krumpen, 1949, er en skønlitterær indfaldsvinkel, og på nettet er der fx www.boerglumkloster.dk.

En solidt fagligt forankret, introducerende fremstilling om et af landets store klostre, Børglum Kloster, et sæde for et af middelalderkirkens mange ansigter og som sådan med stor indflydelse.