Bøger / faglitteratur

Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske


Beskrivelse


Opdateret viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser. Udgangspunktet er forskning, der viser, at kreativitet ikke handler om individuelt talent, men er en handling, man dyrker sammen med andre i givne kontekster, og bogen diskuterer konsekvensen heraf for uddannelse og læring.