Bøger / faglitteratur

Kristi tilsynekomst


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Adda Lykkeboe

d. 18. dec. 2018

Forf. 1880-1949. Har skrevet en række bøger om esoteriske og okkulte emner. En del af disse vil nu blive oversat til dansk. Titlen anviser forf.'s ærinde: "Kirken i dag er Kristi grav, ogteologiens sten er rullet for indgangen". Hun mener, at Jesu liv i menneskesindet er fortrængt til fordel for kirkernes ydre staffage. Hun bekender sig til avatarlæren (læren om de store indviede,som har været eller skal komme). Buddha og Kristus er de største budbringere, og af disse blev Kristus den, som med sit liv demonstrerede kærlighedsbudskabet. Dette budskab har århundredersteologiske slagsmål og spidsfindigheder tilsløret og gjort uforståelige for lægmand. Bogen er skrevet i 1948 og bærer præg af forf.'s medleven i 2 verdenskrige. Den er vanskelig tilgængelig: Denforudsætter et intimt kendskab til kristen og buddhistisk teologi og filosofi. Den er uhyre ordrig og benytter sig af omskrivninger og gentagelser. Ligeledes forudsætter den kendskab tilfremmedord, hovedsagelig af teologiskeller filosofisk karakter. Den bør anskaffes på linje med Rudolf Steiners antroposofiske og Helena Blavatskys teosofiske værker. Jeg vil anbefale den til storebiblioteker. Foruden udlånseksemplaret bør de centralbiblioteker, der magasinerer, anskaffe 1 eksemplar til denne samling.


Aalborg stiftstidende

d. 18. nov. 1976

af

af

H. Morell Jørgensen

d. 18. nov. 1976


Jyllands-posten

d. 3. jan. 1977

af

af

P. G. Lindhardt

d. 3. jan. 1977