Bøger / faglitteratur

Kritik af den kyniske fornuft


Beskrivelse


Kritik af "den moderne kynisme", hvor rationaliteten og de beregnende overlæg har sejret; heroverfor stilles "den klassiske kynisme" eksemplificeret ved den græske filosof Diogenes.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. feb. 2005

af

af

Flemming Faarup

d. 10. feb. 2005

Kynisme var oprindeligt en filosofisk retning, der gik ud på, at man skal forholde sig til verden som den er, leve i den og bo i en tønde som Diogenes, for at vise livsglæde. Nu betragtes kynisme som udtryk for følelsesløshed, bitterhed og afstumpethed. Peter Sloterdijk er professor i filosofi i Tyskland, og har skrevet flere værker om politisk filosofi, hvoraf der på dansk er udkommet Masse og foragt, (2003), Eurotaoismen, (1991) og Kritik af den kyniske fornuft, som udkom første gang i 1989. Forfatteren beskriver kynismen idehistorisk fra oldtiden og op til nutiden. Efter den nys overståede valgkamp og efter de forskellige afsløringer af politikeres handlen og ageren imod lovgivningen og almindelige moralske begreber, kan genudgivelsen af denne bog synes at falde på det rette tidspunkt. Bogens emne er interessant og relevant, men Sloterdijk er svær at læse. Han refererer direkte og ikke mindst indirekte til mange andre filosoffer, og læseren skal være godt inde i filosofihistorien for at forstå alle pointer. I forhold til 1989-udgaven er der kun få rettelser af oversættelsesfejl.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 19. dec. 2018

Forf., tysk filosof, ikke tidl. oversat, blotlægger den »moderne kynisme«, der ses som et resultat af en oplysnings- og fornuftsfilosofi, der er løbet amok. Rationaliteten og de beregnende overlæg har sejret med en række tvivlsomme »fremskridt« til følge (den totale krig, fremmedgørelsen, individets afmagt m.v.) bl.a. affødt af videnskabens nye rolle som nyttigt instrument i spillet om magten. Heroverfor re-lanceres den »klassiske kynisme« eksemplificeret ved filosoffen Diogenes, eksponent for selvbesindelse, for den jævne fornuft modsat den store kalkulation, for den undertiden muntre folkelighed fjernt fra al dybsindig teoretiseren og pseudo-intellektuel sofisteri. Et erkendelsesteoretisk værk, der plæderer for den lille fornuft og imod den store raison. Sprogligt undertiden iklædt en vidtløftig fanden-i-voldskhed tenderende det burleske, omend denne stærkt forkortede da. udg. (tysk udg. ca. 1000 s.) entydigt placerer sig i den forståelsesmæssigt tunge ende af skalaen. Medafstandstagen til såvel ensidig totalitarisme som postmodernistisk hulhed et indlæg, der vægtigt søger at anvise andre muligheder. Med appel til rimeligt befarne læsere indenfor den filosofisk / hermeneutiske emnekreds, der bl.a. aftegnes af Baudrillard, Lyotard, Ole Thyssen m.fl.


Politik

Årg. 8, nr. 4 (2005)

af

af

Rasmus Kleis Nielsen

Årg. 8, nr. 4 (2005)


Politiken

d. 31. maj 1989

af

af

Erik Svendsen

d. 31. maj 1989


Information

d. 4. juli 1989

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 4. juli 1989


Weekendavisen

d. 16. juni 1989

af

af

Poul Erik Tøjner

d. 16. juni 1989