Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Kritik af den praktiske fornuft


Beskrivelse


Immanuel Kants (1724-1804) moralfilosofiske hovedværk fra 1788 om mennesket som et frit og handlende væsen, der selv er lovgivende for sit etiske liv.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. nov. 2000

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 9. nov. 2000

Immanuel Kant (1724-1804) er en af de største filosoffer i nyere tid. Her kommer hans moralfilosofiske hovedværk, som oprindeligt er udkommet i 1788 og som fokuserer på mennesket som et frit handlende menneske. Kant er generelt ikke let at læse, og det passer ganske godt på dette værk, som går for at være et af de vanskeligst tilgængelige. Ikke desto mindre er det flot nu at kunne læse Kant i en dansk udgave. Oversætteren har selv indgående beskæftiget sig med Kant, og han anbefaler at man i forbindelse med læsning af hovedværket benytter sig af genveje via anden litteratur for dermed bedre at kunne tilegne sig begrebsdefinitioner og grundsætninger. Bogen er forsynet med ganske få noter og henvender sig primært til studerende og undervisere på højere læreanstalter.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. feb. 2011

af

af

Alma Lind Jensen

d. 10. feb. 2011

For forskere, fagfilosoffer samt filosofistuderende, foruden enhver med interesse i og intellektuel forudsætning for at kunne kapere en af oplysningstidens største filosoffer.

Immanuel Kant (1724-1804) er berømt for det "kategoriske imperativ", der er et forsøg på at opstille en almengyldig etisk regel på baggrund af fornuften. Bogen her falder indenfor Kants tre store "Kritikker", som foruden nærværende omfatter Kritik af den rene fornuft, dansk udgave 2002 samt Kritik af dømmekraften, dansk udgave 2005. Det er vanskeligt tilgængeligt stof og kræver kendskab til i det mindste Kant Kritik af den rene fornuft og i det hele taget kendskab til oplysningstiden, dens idéhistoriske grundlag og begrebsverden.

Nærværende er et optryk af 1. udgave, som udkom på Hans Reitzel i 2000. Der er ikke foretaget nogen redaktionelle ændringer.

Derfor ingen faglige begrundelser for at udskifte tidligere eksemplarer, medmindre man vil friske op med et nyt. Et hovedværk indenfor Kants filosofi og dermed indenfor vesteuropæisk filosofi, men absolut for viderekomne.


Kristeligt dagblad

d. 30. apr. 2001

af

af

Asger Brandt

d. 30. apr. 2001


Præsteforeningens blad

Årg. 91, nr. 19 (2001)

af

af

Jørgen Bo Christensen

Årg. 91, nr. 19 (2001)


Filosofi

2003, nr. 3

af

af

Morten Sestoft

2003, nr. 3


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 189 (2011)

af

af

Poul Ferland

Nr. 189 (2011)