Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Metafysikkens fremskridt


Beskrivelse


Immanuel Kants (1724-1804) besvarelse af en prisopgave udskrevet 1791 om metafysikkens fremskridt siden Gottfried Wilhelm von Leibniz og Christian Wolff.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. feb. 2004

af

af

Martin Hjelmborg

d. 6. feb. 2004

Bogen var Kant's allersidste arbejde, som han ikke nåede at færdiggøre før sin død. Det var en besvarelse af en prisopgave om et emne, der optog datidens filosoffer lige så meget, som en enhedsteori om Universet optager fysikerne idag. Metafysikken ansås for det fælles grundlag for al tænkning, idet de tankesystemer og den menneskelige bevidstheds ditto-mønstre, der lå til grund for al videnskabelig tænkning og forskning, jo var selve det fælles grundlag for alting, jfr. enhedsteorien ovenfor. Det omfattede også spekulationer om fænomener (en stor del af Kants besvarelse omfatter dette), der pr. definition ikke kan sanses eller observeres direkte, såsom den fri vilje, Guds eksistens og sjælens udødelighed. Oversætteren og formidleren Claus Asbjørn Andersen giver i sin indledning en grundig og instruktiv beskrivelse af datidens filosofiske miljø i et klart og forståeligt sprog. Bl.a. baggrunden for værket, foruden selve pointerne i dette. Efter hovedteksten er nogle ufuldkomne udkast fundet ved Kants død. Denne er krævende læsning, men takket være indledningen kan den læses med udbytte af de efterhånden mange filosofi-interesserede på alle niveauer. Med fyldige noter.


Information

d. 11. feb. 2004

af

af

Rune Lykkeberg

d. 11. feb. 2004


Berlingske tidende

d. 21. feb. 2004

af

af

Peter Johannes Schjødt

d. 21. feb. 2004


Slagmark

Nr. 42 (2005)

af

af

Frank Beck Lassen

Nr. 42 (2005)